Price Action

Price Action ( PA)

TRENDLINE  Price action ( PA) เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่นำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มของกราฟ คือ แค่ดูรูปแบบของแท่งเทียน ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแท่งต่อไปควรจะ buy หรือ sell

Price Action

รูปแบบของ Price action นั้น มีมากว่า 100 แบบ 

แต่เรา คัดมาให้แล้วว่า ตัวไหนได้ผลดีที่สุด ต่อไปนี้

1.Bullish Engulfing  

หรือ เรียกว่า กลืนกินขาขึ้น ประกอดไปด้วย 2 แท่ง แท่งหลังเป็นสีเขียวซึ่งมีความยาวกว่าแท่งก่อนหน้าที่เป็นสีแดง

2.Bearish engulfing

หรือ เรียกว่า กลืนกินขาลง ประกอบไปด้วย 2 แท่ง แท่งหลังเป็นสีแดงครอบคลุมแท่งก่อนหน้า 

3.Morning star 

หรือที่เรียกกันว่า 3 แท่งหงาย ประกอบไปด้วย 3 แท่ง แท่งซ้ายสุดสีแดง มีแท่งเล็กๆตรงกลางสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ แท่งสุดท้ายสีเขียวเหมือนตัว U 

4.Evening star 

หรือที่เรียกว่า 3 แท่งคว่ำ ประกอบด้วย 3 แท่ง แท่งซ้ายสุดสีเขียวมีแท่งกลางเล็กๆสีใดก็ได้แท่งสุดท้านสีแดง เหมือนตัว U คว่ำ

เพิ่มเติม   มีความสำคัญเช่นเดียวกัน