Trend Line

Trend Line คือ แนวโน้มของกราฟในทิศทางนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ขา ขึ้น หรือ ขา ลง

Trend Line

สรุป

เมื่อกราฟอยู่ใน Trend Lineขาขึ้น ควรเข้าออเดอร์ buy  เมื่อกราฟอยู่ใน Trend Line ขาลง ควรเข้าออเดอร์ sell

การวิเคราะห์กราฟ ควรจะมี แนวรับแนวต้านไปกอบ

แนวรับแนวต้าน คือ   

หรือที่เรียกว่า Support ( แนวรับ ) Resistance ( แนวต้าน ) เป็นการที่ กราฟ จะกลับมาชน จุดๆนั้นบ่อย ยิ่งชนบ่อยเท่าไหร่ แนวรับต้านนั้นยิ่งแข็งแรง แนวรับจะอยู่ส่วน ด้าน ล่างของกราฟ แนวต้านจะอยุ่ส่วนบน ดังรูป รับคือสีเขียว ต้าน คือ สีแดง

สรุป  FOREX

เมื่อกราฟขึ้นไปไชนแนวต้านก็เตรียมเข้าออเดอร์ sell ตรงบริเวณนั้น  หรือ เมื่อกราฟลงมาชนแนวรับ ก็เตรียมเข้า Buy ตรงบริเวณนั้น แต่อย่างไรตาม กราฟมีสิทธิ์ทะลุเส้นแนวรับแนวต้านได้เสมอ